I prvi od 5 patljuljčića i jedini dečkić ima domeeek❤
Pratimo te kako odrastaš i veselimo se svakoj novoj slici.
Anamarija, čuvajte nam ga.