Naša kraljica, naša Diva, je udomljena!!! Nježni divu, uživaj u svom zauvijek domu!!! 😍☺️