Posebni naš Dodo,peso bleso je UDOMLJEN!
Neka je ovaj put zauvijek, budi im najbolji kao što si nama bio!