Računi koji su nam u dugu i koji se hitno moraju platit su:

BUDDY (račun 6959) -657,05kn
BOSS (račun 6679)-2.021,92 kn
CEN(račun 6960)-1.364,94 kn

Hvala vam od srca na pomoći 🙂

HR3423600001102613308
Udruga za zaštitu životinja “S-PAS”
Zagrebačka banka