Leona nam je udomljena.
Božić će ipak dočekati u svom zauvijek domu 😍