Naš maleni Luks, kako smo se i nadale, nije dugo čekao na zauvijek dom   Uživat će u društvu S-PASovaca, hvala Petra i Ivica na svemu!