Malac je preuzet!
Noga je jako loše, velika rana iza uha.
Detaljnije sutra nakon pregleda