I malena Nola zadnja od 3 nađene sestre na nasipu sretno je udomljena 
Hvala udomiteljima i hvala divnim curama koje su bile angažirane oko čuvanja 🙏💕