Rolly skuplja za put do novog doma u Poreču.
550 kn s cestarinama.

Ako možete pomoći u naznaku pod opis plaćanja stavite “Za Roly”.

ŽIRO RAČUN
HR3423600001102613308
Udruga za zaštitu životinja “S-PAS”
Zagrebačka banka
“Za Roly”