Sjećate se naše male pseće obitelji?
E pa i drugi braco Simba sada Oscar je udomljen!
Hvala Nikola na svemu! 🙂

Još da ovakve domove nađemo za Moona i Dellu i bit ćemoo najsretnije 💙