I naša Zima je sretno udomljena 
Hvala ti draga Dorotea na predivnom domu za našu posljednu bebu od pet preuzetih malaca s groblja.
(Naknadno preuzet brat Neo još traži domek)